מדיניות פרטיות

תנאי מקדמי לשימושך בשירותים שלנו הינו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות שלנו, אותה תוכל למצוא כאן.אנו מכבדים את הפרטיות שלך ומחויבים להגן על המידע האישי שאתה משתף עמנו. חברת Open-Finance LTD   (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים בשירותים המקוונים שהיא מנהלת באתר www. Open-Finance.ai (להלן: "האתר") ובמסעות הלקוח ובנקאות פתוחה (להלן: "השירות") ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעתה של החברה. מדיניות פרטיות זו מפרטת את מדיניות החברה בשמירה על פרטיות המידע בשירות ומטרות השימוש במידע. היא סוקרת, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים בשירות, או שנאסף על-ידה בעת שימושך בשירות.מדיניות איסוף המידע לסוגיו מתוארת במדיניות הפרטיות שלנו, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. אתה מסכים ומאשר כי אופן פייננס תעשה שימוש במידע אישי שלך בהתאם למדיניות הפרטיות.תנאי מקדמי לשימושך בשירותים הנו קריאה והסכמה למדיניות הפרטיות.השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו והוראות נוספות מטעם החברה שייתכן ויופיעו במהלך השימוש בשירות (יחדיו: "המסמכים המחייבים"). מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, לכל המגדרים.מובהר כי הוראות מדיניות פרטיות זו חלות מקום בו אתה מתקשר מולנו באופן ישיר ו/או התעניינת בשירותינו. במידה והמידע שלך ישותף עימנו דרך נותן שירותים אחר או צד שלישי עימו שיתפת את המידע שלך, ייתכן והעברת המידע אלינו תוסדר באמצעות הסכמים נוספים או אחרים בינינו לבין נותן השירות. הנך מוזמן ליצור עימנו קשר או עם נותן השירותים הנוסף לבירור פרטים נוספים.

השימוש במידע

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך המפורשת. מסירת פרטיך לחברה הינה על אחריותך בלבד ונעשית בכפוף להסכמתך החופשית לתנאי השימוש ופרטי מדיניות זו.

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגבי נוהגיך במהלך השימוש בשירות, יישמרו במאגר המידע הרשום של החברה. במידע שבמאגר ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו והמסמכים המחייבים, או לפי הוראות כל דין, לרבות למטרות המפורטות להלן:

 1. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי החברה (כיום ובעתיד);
 2. כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים בשירות, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים בשירות וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 3. ליצירת קשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;
 4. כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;
 5. לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי אגרגטיבי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 6. לצורך הפעלה, תפעול וניתוח השימוש באתר, דפי האתר ואבטחתו, שיפור תכני האתר וצרכים שיווקיים.
 7. לשם תפעולו התקין ופיתוחו של השירות;
 8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת.
 9. בהתאם להסכמתך, ככל שתתקבל לפי דין, החברה תהא רשאית לפנות אליך מעת לעת בדיוור ישיר ו/או דבר פרסומת לצורך שליחת עדכונים והצעות על שירותי החברה וצדדים שלישיים אחרים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת ממך בכל עת. במידה ותרצה לחזור בך מהסכמתך, אנא פנה אל החברה באמצעות כתובת המייל המופיעה מטה בצירוף בקשתך ופרטייך המזהים.
כיצד אנו אוספים את המידע שלך?

אנו אוספים את המידע שלך בין היתר באמצעות הדרכים הבאים:

 1. בעת הרשמה לשירותים שלנו;
 2. בעת שימוש בשירותים שלנו – במסגרת השימוש בשירותים, תידרש לאשר לאופן פייננס לקבל ולצפות במידע המקוון (אינטרנטי) שלך, באמצעות מערכת הממשק למידע פיננסי של החברה, המאוחסן על ידי מוסדות פיננסיים שונים, כולל בנקים וחברות כרטיסי אשראי;
 3. בעת השארת פרטים ליצירת קשר עימך;
 4. ממוסדות פיננסיים שונים – בכפוף לאישורך את תנאי השימוש בשירות, אנו נאסוף מידע פיננסי אודותיך ממוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים וחברות כרטיסי אשראי, לשכות אשראי (D&B), ועוד וזאת על מנת שנוכל לספק לך את שירותינו.
 5. מאגר נתוני אשראי – בכפוף לאישורך, החתמה על ייפוי כוח, וקבלת ההסכמות המתאימות, אנו נאסוף מידע פיננסי אודותיך ממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל לפי הוראות הממונה במערכת נתוני אשראי של בנק ישראל.
 6. בעת גלישה באתר, המידע אשר משודר אוטומטית ממכשירך עשוי לכלול מזהים מקוונים כגון כתובת פרוטוקול אינטרנט (“IP”) ומיקום גיאוגרפי. החברה עשויה לאסוף מידע זה באופן עצמאי או על-ידי נותני שירות מטעם החברה (באמצעות שימוש בכלים טכנולוגיים כגון "עוגיות" כמפורט מטה). איסוף המידע האמור עשוי לכלול גם את נתוני השימוש שלך באתר כגון תאריך ושעת שימוש, משך השימוש, פעולות שביצעת באתר ודפי האתר אשר נצפו על-ידך, לרבות דפים אשר קישרו אותך לאתר, פעולות שביצעת (לדוגמה, הקמפיין השיווקי ממנו הגעת לאתר), מידע על המכשיר והדפדפן (לרבות, מערכת ההפעלה, גרסת הדפדפן ורזולוציית המסך), מידע על נתוני הגלישה שלך, וכן, נתונים על שגיאות, חריגות ומעקב אחר הודעות מסוג אלו.
איסוף מידע צדדים שלישיים
 1. במהלך הגישה לחשבונותיך אצל המוסדות הפיננסים (קרי, גישה לקבלת מידע מאתר האינטרנט של המוסד הפיננסי בו אתה מחזיק בחשבון הבנק או כרטיסי האשראי שלך), אנו עשויים להיחשף למידע אודות צדדים שלישיים שאינם משתמשים בשירות אופן פייננס, למשל מידע פיננסי אודות בני/בנות זוג שמוגדרים כנהנים נוספים באותם חשבונות.
 2. הסכמתך ושימושך בשירות אופן פייננס, מהווים אישור כי קיבלת את כל ההסכמות הנדרשות מן הנהנים בחשבונותיך במוסדות הפיננסיים הרלוונטיים לאיסוף מידע אישי אודותם על ידי אופן פייננס, כמתואר בתנאים אלו.
 3. במידה וקיבלת פנייה מנהנה בחשבונך או כל צד אחר אשר פרטיו מופיעים בחשבון, לפיה אותו גורם אינו מעוניין כי מידע אודותיו ייאסף על ידי אופן פייננס, נבקש כי תודיע לנו ו/או לנותן השירות המבוקש על כך ללא דיחוי באמצעות יישומון השירות או האתר.
מסירת מידע לצד שלישי

אופן פייננס תשמור בסוד כל מידע על אודות הלקוח, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שביצע במסגרת מתן השירות ללקוח; על אף האמור, אתה מבין ומסכים לכך שייתכן ונמסור מידע אישי לגביך אם נדרש לכך על פי חוק או אם נהיה סבורים כי מסירה כאמור דרושה באופן סביר על מנת להימנע מחבות משפטית שלנו, לשם ציות להליכים משפטיים, לרבות, ומבלי לגרוע, זימון לדין, לפי דרישת חוק, צו חיפוש או צו בית משפט, או על מנת להגן על רכוש וזכויות שלנו או של צד שלישי, להגן על בטיחות הציבור או של כל אדם, או למנוע או לעצור פעילות שנמצא שהיא בלתי חוקית, בלתי אתית או ברת תביעה או שיש סכנה שתהיה כזו. כמו-כן, אנו נהיה רשאיים לשתף מידע כאמור במסגרת בחינה וביצוע של תהליכי מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של הנכסים שלנו או במקרה של פשיטת רגל.

אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים אמינים המסייעים לנו בתפעול וניהול השירות (לדוגמה, ללא הגבלה, שירותי תחזוקה, שירותי אחסון, שירותי סליקה, ניהול בסיס נתונים, ניתוח אתרים ושיפור השירותים). צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך רק ככל הדרוש לבצע את השירותים שהם מספקים לנו והם נדרשים לנקוט באמצעי הגנה סבירים על מנת להגן ולשמור בסודיות על המידע האישי שלך.

מובהר, כי ההגבלה על שיתוף מידע חלה רק על מידע אישי, ולא על מידע אנונימי. מידע שעבר תהליך אנונימיזציה או תהליך אחר אשר אינו מאפשר באופן סביר לזהות אותך, יהא מידע של החברה והחברה רשאית לערוך בו שימוש.

כמו כן, ככל ותינתן לנו הסכמתך המפורשת, בכתב ומראש, החברה תהא רשאית להעביר את המידע שלך לצדדים שלישיים המנויים בחוק שירותי מידע פיננסי בלבד, לצורך קבלת שירותים ו/או שירות מאותו צד שלישי, הכל כמפורט בהסכם ו/או תנאי השימוש מול אותו צד שלישי.

שימוש בCookies וכלי ניטור

במסגרת האתר אנו משתמשים בקבצי עוגיות Cookies (קבצי טקסט המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) וטכנולוגיות דומות אחרות אודות השימוש בשירות וכן, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, אבטחת האתר, איסוף נתונים סטטיסטיים, שיווק, שיפור תכני האתר, אימות פרטים, כדי להתאים את השירות להעדפותייך האישיות ולצרכי אבטחת מידע וכן, פרסום מותאם אישית במסגרת ביקור של המשתמש באתרים אחרים ו/או רשתות חברתיות והתאמת תכנים . השימוש בעוגיות כולל איסוף מידע לגבי נתוני השימוש שלך באתר וכן מזהים מקוונים. החברה עשויה לעשות שימוש בכלי ניטור כאמור מטעם נותני שירותים שהינם צדדים שלישיים אשר עשויים לעשות שימוש נוסף במידע אשר נאסף. אנו משתמשים בקבצי Cookies ממגוון סוגים המבצעים פונקציות שונות כמפורט להלן:

 1. קבצי Cookies טכניים/הכרחיים: קבצי Cookies הכרחיים הם אלו הנחוצים לשם אספקת השירותים ו/או תפעול האתר.
 2. קבצי Cookies לניתוח ביצועים: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו או את ספקי השירותים שלנו על מנת לנתח את ביצועי האתר ואת אופן השימוש בהם. לדוגמא, קבצי Cookies אלה מזהים לאילו עמודים באתר נכנסים משתמשים לעתים קרובות.
 3. קבצי Cookies למילוי פונקציות באתר: קבצי Cookies אלה משמשים אותנו כדי להציע לך פונקציונליות מורחבת באתר ולשפר את אופן הצגת התוכן בו.
 4. מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים מטעמם החברה עושה שימוש בעוגיות. כך לדוגמה עושה החברה שימוש בכלי הניטור של LogRocket ועל כן, לידיעתך LogRocket רשאית להשתמש במידע שנאסף אודות המשתמשים באמצעות השימוש שלנו בעוגיות של LogRocket, למטרות אחרות, כמפורט במדיניות הפרטיות שלה, למידע נוסף, לחץ כאן.
 5. הינך רשאי להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות בכל עת (למעט מידע אשר הינו הכרחי למתן השירותים ו/או תפעול האתר ואבטחתו) באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. יצוין כי, במידה ותבחר לחסום או למחוק עוגיות, ייתכן וחלק מהתכנים או השירותים באתר לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך באתר עשויה להיות מוגבלת. מרבית הדפדפנים יאפשרו לך למחוק עוגיות, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל אזהרה לפני שקבצי עוגיות מוטמעים אצלך. על מנת לשנות את ההגדרות ביחס לעוגיות כאמור, אנא עקוב אחר ההוראות בהגדרות המכשיר והדפדפן שלך.
זכות לעיין במידע

במידה ותרצה לעיין במידע האישי שלך שנמצא ברשותנו וכן לצורך בירור פרטים אחרים הקשורים למידע שלך שנמצא ברשותנו, הינך מוזמן ליצור עימנו קשר בכתובת דוא"ל: support@Open-Finance.ai.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה רק מידע הדרוש לה כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של השירות 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות הפרטיות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר שבעה (7) ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו השינויים בהתאם להוראות כל דין. במקרה זה, השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין. המשך השימוש בשירות לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף בשירות. בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בשירות.